I en ny rapport riktar mänskorättsorganisationen Amnesty International skarp kritik mot den kurdiska peshmergan i norra Irak, en militär styrka som Sverige bistår.

Den 44-sidiga rapporten Banished and Dispossessed: Forced Displacement and Deliberate Destruction in Northern Iraq fokuserar på behandlingen av araber. Representanter för Amnesty besökte eller hörde vittnesbörd från tiotals byar och städer i norra Irak vilka tidigare beboddes av araber, men där det nu är förbjudet för araber att bo. Rapportens slutsats av detta är följande:

Fallen av påtvingad omplacering av boenden och av olaglig förstörelse av civilas hem och egendom vilka uppmärksammas i denna rapport utgör inte enskilda incidenter. De är i stället exempel på ett utbrett mönster i de omstridda områdena i norra Irak, där aktörer som länge har eftersträvat exklusiv kontroll av dessa områden nu har bestämt sig för att konsolidera de territoriella erövringar de har gjort som ett resultat av militära segrar mot IS.

Enligt Amnesty bryter dessa handlingar mot folkrätten och organisationen kräver därför att dessa fall av påtvingad omplacering och förstörelse av civil egendom ska utredas som krigsbrott.

Som Hujådå tidigare har rapporterat har Amnesty publicerat en liknande rapport om situationen i norra Syrien. Den kunde visa liknande övergrepp från den kurdiska YPG-gerillans sida mot araber. När det gäller peshmergan är det från svenskt perspektiv intressant att Sverige ger militärt utbildningsstöd till den och därför bidrar till de förbrytelser som Amnesty nu dokumenterat.

Denna kritik kommer inte som en överraskning för Assyriska riksförbundet.

– Vi har varnat för detta sedan länge, att kriget mot Islamiska Staten används som täckmantel av kurdiska aktörer för att etniskt rensa områden, förtrycka minoriteter och lägga under sig deras områden, kommenterar Afram Yakoub, ordförande för Assyriska riksförbundet i Sverige. Margot Wallström måste svara på hur hon ställer sig till att Sverige utbildar styrkor som står anklagade för etnisk rensning. Det är ofattbart att vårt land indirekt bidrar till etnisk rensning. Vi har hela tiden varnat för att den svenska insatsen bygger på felaktiga grunder och bortser helt från minoriteternas utsatta läge.

Rapporten avslutas med rekommendationer. KRG-styret uppmanas att omedelbart upphöra med dessa handlingar, kompensera dem som drabbats  samt straffa dem som gjort sig skyldiga till dessa brott. De länder som ger bistånd till peshmerga – dit hör alltså också Sverige – uppmanas att ”vidta konkreta och mätbara åtgärder för att garantera att inget stöd som de ger bidrar till kränkningar av internationell humanitär lag så som påtvingad förflyttning och olaglig förstörelse, samt att offentligt fördöma sådana kränkningar.”

Amnestyrapporten (på engelska) kan läsas här.