Kurdiska grupper försöker få den folkvalde assyriske distriktsordföranden i Alqosh i irakiska Assyrien utbytt mot en lojal person, detta enligt uttalande från lokala representanter.

Den lokala ledaren i Alqosh vars roll kan liknas vid en kommunordförande, utsätts för påtryckningar i syfte att få honom att avgå. Detta hävdar Assyrian Democratic Movement (zowaa) i ett uttalande från dess avdelning i Alqosh. I uttalandet nämns inte ordagrannt gruppen bakom påtryckningarna men källor berättar för Hujådå att det handlar om det kurdiska partiet KDP.

”Det är olyckligt att grupper fortsätter använda metoder för att påtvinga folket deras vilja och sätta Alqosh-distriktets invånare under sin kontroll genom så kallade förhör med uppenbara motiv av en instans som är politiskt bunden med syftet att avskeda ordföranden för distriktet”, uttalandet fortsätter: ”de vet mycket väl att de har försökt att avsätta honom flera gånger tidigare för att påtvinga utomstående gruppers agenda på vårt folk”. 

Alqosh är en urgammal stad strategiskt belägen med uppsikt över Nineveslätten. I staden får endast assyrier bosätta sig. Det kurdiska partiet KDP som leds av diktatorn Massoud Barzani har gjort stora ansträngningar för att få inflytande i Alqosh genom att bland annat byta ut distriktets ordförande och styrelse med personer som är lojala till KDP.

KDP:s aktioner i Alqosh följer ett välkänt mönster av förtryck som har beskrivits ingående i bland annat rapporten On Vulnerable Ground av Human Rights Watch. I rapporten beskriver människorättsorganisationen de sofistikerade metoder KDP använder sig av för att tilltvinga sig lojalitet av assyrier, yazidier och andra folkgrupper.