De första assyriska familjerna har nu börjat återvända till Nineveslätten efter befrielsen från terrororganisationen Islamiska staten enligt uppgifter från lokala organisationer.

Enligt den lokala biståndsorganisationen Shlama Foundation har de första assyriska familjerna nu återvänt till bland annat Baghdede, den största staden på Nineveslätten.

Det är ännu få familjer som vågat sig tillbaka. Gömda minor, vatten, elektricitet, förstörda hus och säkerhet är faktorer som försvårar för många att ta steget att återvända i nuläget.

Att familjer vågat sig tillbaka nu trots dessa utmaningar ses som ett positivt besked och antalet väntas stiga under veckorna framöver när alltfler hus genomsöks för minor och infrastruktur återställs.

Tidigare i år antog det irakiska parlamentet ett beslut som innebär att Nineveslätten klassas som särskilt utsatt område vilket förväntas leda till mer resurser till återuppbyggnad.