Moderna och snygga tält som tillfälligt boende för flyktingar – det finns inte bara i Sverige. Nyligen öppnade ett sådant läger för assyriska flyktingar i norra Irak.

I Sverige har det väckt diskussion att en del flyktingar tillfälligt ska härbärgeras i tältläger. Men det handlar om moderna och snygga tält som hålls varma också under vintern. Liknande lösningar tar man till också i Irak där dessa läger – eller byar som man kallar dem – är ett stort framsteg jämfört med de enklare tältläger många flyktingar nu bor i.

Den östassyriska kyrkans hjälporganisation ACERO öppnade nyligen byn Sawra (Hopp) i Simele i norra Irak. Här kan 52 flyktingfamiljer få ett tillfälligt hem. Förutom tält där flyktingfamiljerna ska bo innehåller byn sanitetsutrymmen, kök, matsalar, tvättstugor, rekreationsområden, områden för lek och sport samt för odling av grönsaker. Sawra Village kommer att ha bevakning dygnet runt.

ACERO har på olika sätt hjälpt de assyrier som tvingats fly undan Islamiska Statens framfart och annat våld. Sawra Village är organisationens hittills största enskilda projekt. Största delen av omkostnaderna har täckts av den brittiska organisationen Barnabas Fund, som hjälper förföljda kristna runt om i världen. Tälten har tidigare använts av den brittiska armén i Afghanistan och är gjorda för att tåla svåra väderförhållanden. Tälten kan både värmas upp och kylas ner allt efter behov.

Vid invigningen förra veckan uttryckte Andy Darmoo, sekreterare för ACERO, sin glädje över att byn nu är färdig och sin tacksamhet till Barnabas Fund för dess generositet.

– Vi ser fram emot att välkomna familjer som här kan leva lyckligt och tryggt tills de med Guds hjälp kan återvända till sina hem, sade Darmoo.