Nio irakier sitter fängslade misstänkta för att ha planerat att spränga samtliga stora ruiner i Irak, bland dem lämningarna av staden Nineve.
– Al Qaeda har utfärdat en fatwa om att dessa platser går emot islam, säger Delair Hassan, vice säkerhetsansvarig i provinsen Diyala.

Polisen har nu nio misstänkta men man jagar 16 andra som tros ha varit inblandade. Planen har varit att spränga monument från de babyloniska, assyriska, sumeriska och akkadiska civilisationerna – på en och samma dag. Den irakiska säkerhetstjänsten har beslagtagit stora mängder sprängmedel på olika platser som tillhör de gripna Al Qaeda medlemmarna, uppger den irakiska tidningen Mawtani. 

Enligt Delair Hassan, vice säkerhetsansvarig i provinsen Diyala har Al Qaeda utfärdat en fatwa som uppmanar dess medlemmar att förstöra gamla monument eftersom de strider mot islam enligt terrororganisationen.

– Det här bevisar Al Qaedas totala misslyckande och deras oförmåga att åstadkomma något, det driver de att försöka förstöra landet på nya sätt. Ruinerna efter Babylon, Sumer, Akkad, Assyrien och Ur påminner irakierna om deras lands storhet, som går tusentals år tillbaka i tiden, och detta är något som dessa blodtörsta terrorister hatar, säger den irakiske arkeologen Waleed Al-Taie.

Efter incidenten har irakiska myndigheter snabbt beslutat om nya säkerhetsåtgärder för de antika lämningarna. De inbegriper staket och vakttorn runt en del av ruinerna och extra kontroll av bilar som åker i närheten av de antika platserna.