I ett historiskt steg befriade idag morse Nineveh Plain Protection Units (NPU) byn Badana Kabir på Nineveslätten. Operationen genomfördes i tät koordination med den internationella koalitionens flygvapen.

Operationen att befria byn Badana Kabir inleddes tidigt på morgonen den första september. Med hjälp av koalitionens flygbombningar och artilleri intogs byn efter strider mot terrorister från Islamiska Staten. Det är ett historiskt steg för den assyriska styrkan att ha befriat ett samhälle på egen hand och på samma villkor som andra styrkor i Irak.

Byn Badana Kabir tillhör minoriteten shabak och ligger nära både staden Baghdede och staden Karamles. Officiellt ligger byn inom Baghdedes stadsgräns. Personer på plats i irakiska Assyrien som Hujådå har talat med uppskattar avståndet till Baghdede till mindre än fem kilometer. Baghdede var den största assyriska staden på Nineveslätten fram till IS:s framfart för över två år sedan.

Trots att IS lade upp ett motstånd sårades inga soldater ur NPU. Terrorgruppen valde dock att fly tidigt och de soldater ur NPU som var längst fram kunde se hur teroristerna flydde från byn. Cirka 150 soldater deltog i operationen som hade godkänts i förväg av koalitionen.

– Det här är väldigt viktigt och ger stort hopp. Att NPU nu befriat en by utan inblandning av irakiska armén eller peshmerga är stort. Det öppnar upp för större framgångar och operationer inom närtid, berättar en person som är insatt i NPU.

Nineveh Plain Protection Units (NPU) bildades tidigt under sommaren 2014 som en reaktion mot Islamiska Statens framfart. Idag består styrkan av närmare sjuhundra man och har sin militärbas utanför staden Alqosh på Nineveslätten.