Idag är det allmänt känt att stadsdelar präglade av fattigdom, låg utbildning och högt invånarantal oftast drabbas av hög kriminalitet. Hur hamnar vissa stadsdelar i denna onda spiral? Finns det ett bakomliggande mönster som gör vissa stadsdelar mer benägna att hamna i samhällets skugga? Dessa frågor har inte varit lika utarbetade och mindre kända, fram till nu.

Nu har man nämligen visat att de stadsdelar som är mest isolerade, i geografisk mening, är de mest utsatta områdena. Teorin är inte framlagd av socialvetare, beteendevetare eller samhällsfilosofer som kan ha haft denna teori ”på känn”, utan av två matematiker. Dimitry Volchenkov och hans kollega Philippe Blanchard har nämligen skapat en matematisk algoritm vars mål är att på geografisk basis hitta områden eller stadsdelar som är isolerade eller mindre nåbara. Kanske ligger området en bra bit utanför city eller kanske är det dåligt ställt med kommunikationsmedel. Volchenkov och Balnchard menar att områden som är avskurna ligger i riskzonen.

– Geografisk isolering är den primära orsaken till socialt fördärv, ekonomisk passivitet och brott”, säger Dimitry Volchenkov från Bielefeld universitet i Tyskland.

Sociologer har länge trott att isolerade områden blir fattigare för att ekonomiska möjligheter kapas bort och att denna fattigdom så småningom kan leda till ökad brottslighet, nu är detta även bekräftat på matematiskt språk.

Den matematiska algoritmens förutsägelser har efter några testkörningar på olika geografiska bilder över större städer visat sig vara överensstämmande med verkligheten. Till exempel lyckades algoritmen lokalisera ett ghetto i Venedig som visade sig vara det mest isolerade området i hela Venedig.

– I existerande städer bör man göra insatser för att försöka koppla samman isolerade distrikt, kanske genom att bygga tunnlar och broar, säger Volchenkov.

Stadsdelen Hovsjö i Södertälje kan vara ett sådant framtida område där politiker bör beakta dessa nya rön. Områden i riskzonen tenderar att bli sämre med tiden om vi låter dem vara isolerade. Det är intressant att detta, som vi vet gäller på personnivå, även skulle gälla på kollektivnivå. Nämligen att isolering inte kan vara bra för någon oavsett om det är en individuell person eller ett större område. Gemenskap är viktigare än man tror och att överge områden som Hovsjö och liknande gör saker bara värre.