Vilken nytta den svensk-assyriska gruppen har av fotbollsklubbar är en fråga som alltfler ställer sig.

Viktiga organisationer som gör assyriernas närvaro känd i Sverige eller resursslukande monster som dränerar föreningslivet och folkgruppen på viktiga resurser som desperat behövs för viktigare saker? Uppfattningen om fotbollsklubbarna skiljer sig åt bland många svensk-assyrier. Skillnaden idag är att de som är kritiska till nyttan med fotbollsklubbarna har ökat. För ett växande antal är det inte lika självklart som förut att sponsra eller engagera sig i fotbollen.

För några år sedan firade den svensk-assyriska gruppen femtio år i Sverige. Bland gruppens bedrifter finns ett flertal fotbollsklubbar som bär namnet assyriska. Det finns dock inga förskolor eller skolor etablerade av gruppen. Inte heller har man under fem decennier etablerat några kulturella institutioner, såsom exempelvis ett museum eller bibliotek.

Det är svårt att ta reda på exakt hur mycket pengar som de assyriska fotbollsklubbarna har slukat under alla dessa decennier. Det står dock klart att det handlar om en bra bit över ett hundra miljoner kronor.

Många ledande figurer brukade försvara satsningen på fotbollen med att den är identitetsskapande. Frågan är hur mycket identitet vi har fått för de satsade miljonerna efter decennier av bolljagande? Efter femtio år är det tydligt för alltfler att man satsade på fel sak. För en folkgrupp vars själva existens står på spel är det naturligtvis idiotiskt att ägna sig åt bollspel.