Det kurdiska partiet KDP har tvingat bort den assyriska distriktsordföranden i staden Alqosh och ersatt honom med en som är medlem i KDP, enligt rapporter från irakiska Assyrien.

De kurdiska försöken att byta ut den assyriska distriktsordföranden i staden Alqosh på Nineveslätten har nu lyckats. I ett pressmeddelande från Assyrian Democratic Movement (Zowaa) beskrivs hur KDP partiet som leds av Massoud Barzani har använt sin dominans för att ersätta Alqosh-distriktets ordförande Faiz Abed Mikha, med en person som är medlem i KDP.

KDP har agerat främst genom sin medlem Bashar Al Kekee som är ordförande för Nineveh provinsens styrelseråd. Al Kekee har enligt Zowaa helt på egen hand fattat beslutet att avskeda Alqosh distriktsordförande. Enligt Al Kekees beslut ska Alqosh-distriktet administreras tills vidare av Nineveh provinsens divan (en sorts förvaltningsenhet) som i sin tur leds av Adel Amin Omar, även han medlem i det kurdiska KDP partiet.

Zowaa noterar att KDP-medlemmarna har agerat skyndsamt och fattat besluten innan någon hunnit sätta stopp för dem. Partiet noterar även att beslutet strider mot ett tidigare beslut av Nineveh-provinsens styrelse om att inte byta ut eller tillsätta nya distriktsansvariga till dess situationen återgått till det normala.

Som Hujådå har rapportet i förra veckan har KDP försökt göra sig av med Faiz Abed Mikha under en längre tid. Försöken har alltid stoppats av lokalinvånarna i Alqosh genom protester. Att KDP nu går hårt framåt tyder på att man ser Alqosh som en strategiskt viktig stad som man vill inkludera i omröstningen om kurdisk självständighet den 25 september. På detta sätt hoppas KDP att man ska kunna vinna legitimitet för sina försök att annektera Alqosh till KRG och i förlängningen ytterligare försvåra bildandet av en provins på Nineveh-slätten genom att redan nu ”svälja” viktiga delar av den.

Staden Alqosh tillhör Nineveh-provinsen och är utanför KRG:s formella gräns. Staden bebos endast av assyrier med ett fåtal yazidier i byarna runtomkring. Inga kurder lever i Alqosh-distriktet.

Assyrier i Alqosh och runtom i världen väntas protestera mot KDP:s senaste förtryck.