Mänskorättsorganisationen Amnesty International riktar skarp kritik mot den kurdiska YPG-gerillan. Tusentals personer har utsatts för tvångsförflyttningar och hela byar har jämnats med marken visar Amnesty i en ny rapport.

Den 38-sidiga rapporten bygger på uppgifter som samlades in denna sommar och fokuserar på tvångsförflyttningar och förstörelser av hus som har ägt rum i områden som kontrolleras av det kurdiska partiet PYD och dess gerilla YPG. Rapporten dokumenterar flera fördrivningar och husförstörelser, ibland av hela byar. PYD har försvarat detta beteende med att det är nödvändigt av militära skäl. Amnesty konstaterar dock att detta i flera fall inte är sant. Organisationens slutsats är att dessa tvångsförflyttningar, husförstörelser och konfiskering av privat egendom utgör krigsbrott.

Ett exempel som nämns i rapporten är den arabiska byn Husseiniya där en majoritet av husen förstördes av YPG i februari i år. Av de 225 byggnaderna lämnades endast 14 kvar och de allra flesta av byns invånare tvingades att flytta. Ingen av byborna kompenserades för sina förluster eller erbjöds bostad någon annanstans. YPG:s förklaring till att byn förstördes var att invånarna skulle ha stött Islamiska Staten, vilket de själva förnekar.

Byn Tel Fweida kom under YPG:s kontroll i januari i år. 63 bybor ställdes upp mot en vägg och fick höra att de antingen ansluter sig till YPG eller lämnar ”kurdernas land”. De fick ett dygn på sig att bestämma sig. Tidigt följande morgon lämnade invånarna byn.

När invånare fördrivits från sina hem har det ofta skett för att de anklagats för att sympatisera med Islamiska Staten. I flera fall har YPG sagt att de ska be den USA-ledda koalitionen bomba byn om invånarna inte lämnar den. I byn Tel Diyab hällde YPG-soldater bensin på ett hus och hotade att tända på medan det ännu fanns mänskor i huset.

– De hotade oss med den amerikanska koalitionens bombningar, de sa att om vi inte lämnade vår by skulle de säga till USA att vi är del av Islamiska staten och vi skulle då bli bombade, berättar en av de civila som Amnesty intervjuat.

Assyriska riksförbundet har tidigare riktat uppmärksamhet mot kurdiska övergrepp mot assyrier i nordöstra Syrien. Kritiken har byggt på uppgifter från assyrier på plats men har också fått stöd av rapporter från mänskorättsgrupper. Den lokala assyriska ledaren David Jendo mördades av YPG i april i år. Gerillan står också anklagad för att ha länsat assyriska hem i Khabur och framfört dödshot mot assyriska väpnade grupper som inte vill ställa sig under YPG. Dessa är endast några av många övergrepp som YPG-gerillan har begått mot assyrier.

Rapporten avslutas med rekommendationer. Amnesty uppmanar det kurdiska styret att omedelbart upphöra med dessa åtgärder, kompensera alla som förlorat eller fördrivits från sina hem och att undersöka dessa fall och straffa dem som är ansvariga. När förflyttningar är nödvändiga av militära skäl bör dessa ske så att de som berörs drabbas så lite som möjligt och de bör kunna återvända till sina hem så fort den militära situationen det medger.

Amnesty riktar också uppmaningar till alla länder som stöder PYD-styret att offentligt fördöma dessa övergrepp och vidta åtgärder för att det stöd som ges inte missbrukas till att utföra mänskorättskränkningar.

Rapporten är på engelska. En svensk sammanfattning finns här.