Diana Atureta från Kanada har genom Assyrian Circles skapat en mötesplats för språkälskare som vill lära sig olika assyriska dialekter.

Som ung hade Diana Atureta endast sin mamma att tala assyriska med. Genom åren växte en önskan fram hos henne om att möjliggöra både för sig själv och andra att utvidga sin kontaktyta med språket. Efter två års förberedelser lanserade hon nyligen Assyrian Circles. Planen är att anordna online-träffar för assyrier som likt henne själv vill utvidga sitt språkförråd, lära sig andra assyriska dialekter och bygga upp sitt assyriska nätverk.

Det är gratis att delta men deltagarna måste registrera sig i förväg. Det finns flera olika träffar att välja mellan varje månad. Den första träffen lockade tio deltagare men antalet växer för varje träff. Under den senaste träffen för väst-assyriska deltog 17 individer från alla möjliga länder, inklusive från Assyrien.

Deltagare som behärskar en dialekt agerar som ”lärare” för andra som har kommit för att lära sig dialekten. I träffarna ingår uppgifter som att lyssna på en kort sekvens av en sång och försöka tyda orden tillsammans.