2010 har varit ett intensivt år för Assyriska Kvinnoförbundet som har genomfört och avslutat två stora projekt med lyckade resultat. Det skriver Kvinnoförbundets ordförande Afamia Maraha i sin årskrönika där hon ser tillbaka på året som gått och blickar framåt.

Under våren fick föreningsaktiva assyriska kvinnor möjlighet att utbilda sig i föreningsteknik och ledarskap. Assyriska Kvinnoförbundet anordnade ett antal utbildningar i Stockholmsområdet och i Göteborgstrakten med fokus på kompetensutveckling för kvinnor med förtroendeuppdrag i assyriska lokalföreningar. Deltagarna uppskattade det väldigt mycket och efterfrågade fler utbildningar i liknande ämnen. Och det är något AKF kommer att fortsätta arbeta med, i mån av resurser.

AKF har också tagit fram en handbok som samlar kunskaper, metoder och tips om föreningsutveckling, ledarskap, lobbying och kommunikation. Handboken kommer att läggas upp på hemsidan i nästa vecka, så håll utkik! Vi hoppas att ni kommer att få användning av den i ert arbete.

Under hösten arrangerades den första internationella konferensen i Sverige för, av och med assyriska kvinnor. En historisk konferens som lockade ca 180 personer och som gav många insikter och kunskaper i hur assyriska kvinnor organiserar sig runt i världen. Deltagarna fick också möjlighet att diskutera hur man kan stärka och utveckla samarbetet mellan assyriska kvinnoorganisationer i världen och kring vilka frågor. Den här konferensen har inspirerat AKF på många sätt, men framförallt till ett ökat internationellt arbete.

Slutligen vill jag nämna att AKF under 2010 också har arbetat med att utveckla hemsidan och snart kommer ni att kunna börja chatta med andra kvinnor i vårt nya forum. Vi har också gått in i ett samarbete med ARS och AUF för att starta upp en webb-TV, vilket vi upplever är rätt i tiden och hoppas att det kommer att fungera som ett medel för att stärka den assyriska identiteten och kontakterna med andra assyrier runt om i världen.

Afamia Maraha
Ordförande Assyriska Kvinnoförbundet