Den 26 februari 2011 höll Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige årsmöte i Järfälla. Årsmötet fattade bland annat beslut om att ingå i Assyriska Nationella Rådet och att fortsätta arbetet för att stärka kvinnor i föreningslivet. Till ny ordförande valdes Sara Barmano.

Forum för årsmötet var Assyriska föreningen i Järfälla, en förhållandevis liten förening i Stockholms utkanter. Lokalen var fylld till både bredden och längden av Kvinnoförbundets styrelse, revisor, valkommitén, ett tjugotal ombud och några åhörare utöver det.

Det assyriska kvinnoförbundet har onekligen lämnat ett ordentligt avtryck under senare år. Storsatsningarna har radats upp och levererats. Sång- och lekhäftet Assyriska favoriter, manualen Jämställdhet här och nu, i höstas den Internationella Kvinnokonferensen och nu senast föreningshandboken som tillhandahålls gratis på deras hemsida.

På årsmötet kom AKF att bli först ut med att fatta beslut om att införliva deltagandet i den gemensamma verksamhetsplattformen Assyriska Nationella Rådet i sina stadgar. Rådet har bland annat till syfte att förbättra samordningen inom den assyriska rörelsen i Sverige. Näst på tur står Ungdomsförbundet och sedan Riksförbundet att göra detsamma.

I övrigt valde man som riktlinjer att fortsätta på den inslagna vägen. Det innebär att utveckla hemsidan assyrianwomen.com, verka för att stärka assyriska kvinnor i lokalföreningar, stimulera det internationella samarbetet samt arbeta med Webb-TV-projektet.  Växelval av ledamöter var ett ämne som också diskuterades där man vägde för- och nackdelarna med systemet.

Afamia Maraha hade redan tidigare deklarerat att hon väljer att kliva av som ordförande för AKF. På årsmötet delade hon med sig av de erfarenheter hon samlat på sig som aktiv i Kvinnoförbundet under sex år, vad som varit bra och var det finns förbättringsmöjligheter.  Hon hann också med ett par råd till sin efterträdare.

– Att skriva avtal är viktigt så allt är klart och tydligt. Man får heller inte glömma att gå igenom protokollen och följa upp dem så man undviker flera beslut i samma ärende, sa Afamia Maraha.

I sitt avsked betonade hon också vikten av att hålla föreningslivet vitalt.

– Som förbundsledamot arbetar man inte för sin förening utan för alla föreningar. Det är viktigt att se hur Kvinnoförbundet kan arbeta närmare föreningarna och stärka dem, uppmanade Afamia Maraha.

Årsmötet valde enhälligt gymnasieläraren Sara Barmano från Jönköping till att leda Kvinnoförbundet. Till sin hjälp har hon en styrelse som till vissa delar är intakt sedan föregående mandatperiod, något som bådar för kontinuitet i den betydelsefulla verksamhet som hittills bedrivits.

Hujada.com-redaktionen önskar den nya styrelsen i AKF god lycka i det framtida arbetet!