Den 16-17 oktober 2010 höll Assyriska Kvinnoförbundet en uppskattad internationell konferens där den assyriska kvinnan var i fokus. Kvinnoförbundet har nu utgivit en rapport från evenemanget med intervjuer, artiklar och en utvärdering av konferensen.

Rapporten finns tillgänglig på Assyriska Kvinnoförbundets hemsida.