Med anledning av mordet på Norba Haddad i Södertälje skriver Assyriska Riksförbundet i Sverige följande kondoleans för att beklaga sorgen.

Assyriska Riksförbundet vill härmed beklaga den djupa sorgen efter Norba Haddads bortgång. Det är en enorm tragisk och oförståelig händelse som väcker mycket känslor. Våra tankar går till familjen, anhöriga och vänner.

Må hon vila i frid.
Aloho mhasela.