Assyriska riksförbundet i Sverige kallar härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl. 12:00 i Norrköping.

Varje medlemsförening ges möjlighet till att skicka två ombud till årsmötet.

Ombuden anmäls till ARS kansli av föreningsstyrelsen i respektive förening antingen per mail till kansliet@hujada.com eller brevledes till Assyriska Riksförbundet i Sverige, Box 180, 151 06 SÖDERTÄLJE . Anmälan ska ha inkommit till ARS kansli senast den 10 mars.

Adressen till lokalen för årsmötet är Assyriska Kulturföreningen i Norrköping, Bäraregatan 2, 603 60 Norrköping.

Assyriska Riksförbundet i Sverige