Assyriska Riksförbundet i Sverige kallar härmed sina medlemsföreningar till ett informationsmöte lördagen den 11 december 2010 kl. 12:00 i Norrköping, för en uppföljning av årsmötesbesluten samt aktuella frågor.

Varje medlemsförening ges möjlighet att skicka tre ombud till uppföljningsmötet. Ombuden anmäls till ARS kansli av föreningsstyrelsen i respektive förening antingen per e-post till kansliet@hujada.com eller brevledes till Assyriska Riksförbundet i Sverige, Box 180, 151 06 SÖDERTÄLJE. Anmälan ska ha inkommit till ARS kansli senast den 9 december.

Adressen till lokalen för uppföljningsmötet är Assyriska Kulturföreningen i Norrköping, Bäraregatan 2, 603 60 Norrköping.

Assyriska Riksförbundet i Sverige