Biståndsorganisationen Assyrian Aid Society i Irak har fått status som rådgivande organisation i FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.

Hujådå har tidigare skrivit om att FN kommittén för Non Governmental Organizations rekommenderade Assyrian Aid Society till att bli en rådgivande organisation inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.

Assyrian Aid Society har förgreningar i flera olika länder som USA och Australien. Man har även ett tätt samarbete med Assyrier Utan Gränser som är baserat i Sverige.

Det är också Assyrian Aid Society:s organ i Australien som har drivit frågan och ansökt om att antas av FN, frågan lyftes i mitten av år 2009. Nyligen lyckades man genom sitt hårda arbete bli antagen som rådgivande organisation för FN-organet, ECOSOC.

Genom att man får denna specialstatus kommer det troligtvis leda till att Assyrian Aid Society får större möjligheter att bedriva och utföra större biståndsprojekt i hemlandet, Assyrien.

Organsiationen ska förbereda sig för det nya uppdraget och planerar därför att ha ett möte den tredje April nästa år med alla sina förgreningar, mötet är tänkt att hållas i Nohadra (Duhok), Irak.