Assyrierna i Turkiet framförde under måndagen sina önskemål gällande den kommande turkiska konstitutionen till den statliga konstitutionskommittéen. Samtidigt fördömer riksförbundets ordförande ESU:s agerande i samband med mötet.
– Vi tolererar inte sådant barnsligt agerande som European Syriac Union ägnat sig åt, säger Afram Yakoub.

Turkiet har satt som mål att utarbeta en ny konstitution. Enligt turkiska regeringen är målet att skapa en ny konstitution som är modern och bättre anpassad till EU och mänskliga rättigheter.

Assyrierna i Turkiet ombads därför att förbereda sina önskemål till den utsedda konstitutionskommittén. Under måndagen mötte assyriska företrädare från olika organisationer konstitutionskommittén i Ankara.- Mötet gick väldigt bra och samtliga assyriska önskemål är nu överlämnade. De assyriska representanterna hade ett konstruktivt möte med konstitutionskommittén, säger Simon Barmano som företräder Assyriska riksförbundet i Sverige i denna fråga.

Assyriernas främsta krav är att folkgruppen erkänns som en minoritet i Turkiet och får åtnjuta minoritetsrättigheter i enlighet med internationella fördrag och EU bestämmelser. Assyrierna erkänns inte i den nuvarande turkiska konstitutionen vilket har marginaliserat folkgruppen.

Inför arbetet med förslagen har European Syriac Union (ESU) agerat på ett sätt som gjort flera inblandade förbannade.- De har försökt kapa mötet på olika sätt för att försöka ge sken av att de leder assyrierna i Turkiet. De har försökt lura med sig olika organisationer med rena lögner, säger Simon Barmano och tillägger:- Trots att vi meddelat ESU att Assyriska riksförbundet i Sverige inte vill ha något med de att göra så har vi upptäckt att dem nu skrivit i ett brev till assyriska organisationer i Turkiet att Assyriska riksförbundet i Sverige ställer sig bakom deras arbete gällande ett möte med konstitutionskommittén.

Assyriska riksförbundets ordförande har inte mycket över för ESU:s agerande.- Om detta stämmer så är det ett oacceptabelt beteende. Vi fördömer utnyttjandet av Assyriska Riksförbundets namn utan vår tillåtelse. Man kan inte ägna sig åt sådana saker och räkna med att ses som en seriös aktör. Vi kommer att gå till botten med detta, säger Afram Yakoub.