Två representanter från Assyriska Demokratiska Rörelsens, ADR, är i Sverige för att berätta om assyriska folkets situation i Irak och det politiska arbetet för att säkra assyriernas rättigheter i landet.

Föreläsningen kommer att hållas i Assyriska kulturhuset i Södertälje söndagen den 4 mars, kl. 16:00. Föreläsarna är Jamal D. Dawoud, ledamot i ADRs centralkommitté och tillika ansvarig för partiets sektion i Ninve-provinsen och Adam Y. Eshaq, ledamot i ADRs centralkommitté och tillika ansvarig för partiets sektion i Bagdad.

Båda har lång erfarenhet av det politiska arbetet i Irak och vill förmedla ADRs syn av Iraks nuvarande situation och framtid.