De två stora europeiska kyrkoorganisationerna, Euorpeiska kyrkokonferensen (KEK) och Euroepeiska biskopskonferensen (Comece), har träffat representanter för det franska EU-ordförandeskapet. Bland annat handlade diskussionerna om den svåra situtaionen för den kristna minoriteten i Irak.

Det är en sedan länge etablerad tradition att KEK och Comece möter regeringsföreträdare för det land som innehar ordförandeskapet i EU. Denna gång var det således dags för företrädare för det två stora kyrkoorganisationerna att besöka Europaministern, Jean-Pierrre Jouyet, i Frankrike.

Under diskussionen uppmanades EU:s medlemsländer och dess institutioner att göra skyddet för religiösa minoriteter till ett huvudämne i utrikespolitiken. Representanterna från KEK och Comece betonade vikten av att ta upp frågan om ”utplånandet” av kristna assyrier i Irak.

”Ett utplånande skulle innebära att en dialog mellan olika kulturer inte längre är möjlig, och att etniska och religiösa egenintressen tillåts dominera över universella mänskliga rättigheter”, heter det i ett gemensamt uttalande från de båda organisationerna.

I ljuset av det i Sverige nyligen antagna Lissabonfördraget, diskuterade parterna också frågan om EU:s framtid och den globala finanskrisen. De kyrkliga organisationerna påpekade att man i kommande nationell och EU-lagstiftning vill se ett ökat skydd för söndagen som vilodag.

Dessutom betonades, i ett ministerrådsmöte i veckan, vikten av ett värdigt flyktingmottagande och att man ser integration som något som innefattar såväl invandrare som mottagarland.