Det anrika Salamanca universitetet har godkänt en professur i assyriska under det officiella namnet The chair of Nineveh for the study of Assyrian culture

Beslutet att bilda en professur i assyriska togs av universitets ledning den 30 juni och har beskrivits av spansk-assyriske professor Efrem Yildiz, som även är vice ordförande för Salamanca universitet som en stor framgång.

I en intervju på Assyrian National Broadcasting har professor Yildiz förklarat att även om studiet av det assyriska språket står i centrum för den nya professuren kommer institutionen att omfatta studier av assyrisk kultur och historia i ett bredare perspektiv.

ANB

Interview with Dr. Efrem Yildiz Hosted by David Albazi

Publicerat av ANB tv Onsdag 8 juli 2020


I samma intervju förklarade Yildiz att den nya professuren är i behov av ekonomiskt stöd av filantroper, särskilt de första två till tre åren och uppmanade assyrier att stödja satsningen för att få igång forskningen.

Salamanca universitetet är ett av Europas äldsta och har erbjudit studier i assyriska och andra semitiska språk sedan 1300-talet.