Assyrian Universal Alliance (AUA) deltog i FN:s femte session om minoritetgruppers rättigheter mellan den 27 och 28 november i Geneve.

Assyrierna representerades under forumet av Jennifer Babaie och Alen Mirza, båda från USA. I sina respektive inlägg tog de upp vikten av att implementera FN:s deklaration om minoriteters rättigheter i områden där det tidigare rått konflikter. De talade utifrån assyriernas erfarenheter i Irak och Syrien.

De båda AUA representanterna fick träffa flera högt uppsatta FN-tjänstemän däribland sakkunniga hos FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter. Årets forum uppmärksammade att det gått tjugo år sedan FN:s deklaration om minoriteter antogs. 

Den assyriska frågan var bland de första som det nybildade FN (då kallat NF) fick ta tag i när det bildades år 1919. För närvarande har bistånds och utvecklingsorganisationen Assyrian Aid Society konsultationsstatus hos FN-organet ECOSOC som är Förenta Nationernas forum för ekonomiska och sociala frågor.