Under Naum Faiks minnesdag i Södertälje delades 2010 års Naum Faik pris ut. Det prestigefyllda priset går till en person eller organisation som genom sina gärningar gjort hedervärda insatser för det assyriska folket under året som gått. Bland flera värdiga kandidater som gjort goda insatser valde arrangörsgruppen att i år lyfta fram biståndsorganisationen Assyrier utan gränser.

– 2010 års Naum Faik-pris går till Assyrier utan gränser för organisationens nytänkande och hängivna engagemang i välgörenhetsarbete som ger assyrierna i hemlandet bättre levnadsvillkor, sa riksförbundets ordförande Ilan De Basso när han läste upp arrangörsgruppens motivering.

Tidigare har Zelge Fans fått utmärkelsen för att ha utvecklat den assyriska ungdomskulturen och riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo för sitt engagemang för det assyriska folket i Sverige och hemlandet. Även Seyfo Centers starke man Sabri Atman och journalisten Dikran Ego har emottagit priset. Assyrier utan gränser kan numera räkna in sig till den skaran av prismottagare.

– Vi vill tacka arrangörerna av Naum Faik-dagen för detta finna pris. Det är en stor ära att få motta ett sådant respekterat pris. Ett uppmärksammande som detta gör att våra gärningar fortsätter och förstärks, säger Lovisa Bethmorad från AUG.

Att det finns ett behov av organisationer som stödjer assyrierna i Mellanöstern råder det inget tvivel om. Det var också därför Assyrier utan gränser startade sin verksamhet.

– Vår organisation är inriktad på att hjälpa assyrier, oavsett kyrkotillhörighet. Vi kände att assyrierna som varit i behov av bistånd kommit i skymundan hos de organisationerna som arbetar med biståndsfrågor i Mellanöstern, berättar Danielle Barsoum från AUG.

Förutom utmärkelsen i sig beslöt arrangörerna i år att en prissumma om 10 000 kr skulle följa med Naum Faik-priset. Uppmärksammandet är en viktig stimulansinjektion för att stärka det arbete som välgörenhetsorganisationen utför.

– Erkännande och uppmuntran från andra assyriska organisationer gör att vi vill fortsätta arbetet och fortsätta förbättra oss, avslutar Lovisa Bethmorad.

Information om hur man enkelt kan stödja Assyrier utan gränsers viktiga arbete hittar man på välgörenhetsorganisationens hemsida