Den svenska biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser bistår assyrierna i hemlandet på många olika sätt.

År 2006 reste en grupp svensk-assyriska ungdomar till Tur Abdin för att lära känna sina rötter bättre. Det ledde till att några av resenärerna startade Assyrier Utan Gränser, den enda svenska biståndsorganisationen för assyrier med 90-konto. (Läs om 90-konto här.) Assyrier Utan Gränsers övergripande mål är att arbeta långsiktigt och förse assyrierna i hemlandet med de medel de behöver för att de själva ska kunna förbättra sin situation. Men då krig rasar i både Irak och i Syrien kommer verksamheten också att handla om akut humanitärt bistånd för att avhjälpa den direkta nöden.

År 2014 samlade Assyrier Utan Gränser in 1,9 miljoner kronor och det allra mesta gick till hjälpverksamheten. Administrationskostnaderna är låga, vilket är ett krav för att få ha 90-konto. Enligt Assyrier Utan Gränsers ordförande Sisilya Rhawi kommer det att inflyta minst lika mycket i år.

– Vi har ett flertal projekt på gång, berättar Sisilya. I Irak fortsätter vi att dela ut humanitärt bistånd till assyrier som tvingats fly undan kriget och har startat ett medicinskt projekt i vilket flyktingar får läkarvård. Vi jobbar med ett flertal projekt i Syrien och vi stöder assyriska flyktingar i Libanon och i Istanbul. Dessutom fortsätter vi med att ge stipendier till assyrier som vill bedriva högre studier.

En styrka i AUG:s arbete är det nära samarbetet med lokala partners. Man besöker dessa ofta för att kunna utveckla verksamheten.

Hur är det då med folks beredvillighet att ge?

– Det är många som är givmilda och vill hjälpa då de ser nöden där nere, säger Sisilya. Men vi behöver fler donatorer. Vi hoppas att allt fler föreningar, företag och privatpersoner skulle stöda oss regelbundet för då har vi lättare att planera och utveckla verksamheten. Ett sätt är att bli månadsgivare.

Man kan läsa mer om verksamheten på Assyrier Utan Gränsers hemsida.