Uppgifter som cirkulerar i media gör gällande att en ny konstitution håller på att diskuteras för Syrien. Assyrierna nämns inte i utkastet enligt assyriska aktivister.

Hemlighetsmakeriet är stort kring det utkast till ny konstitution för Syrien som Ryssland uppges ha sammanställt. Två påståenden som cirkulerat i media handlar om att utkastet inte beskriver Syrien som ett arabiskt land och att det innehåller vad som kan ses som ett federalt system. Dessutom har utkastet tagit bort kravet på att landets president måste vara muslim. I förslaget fastställs att landets lagstiftning inte ska utgå från sharia.

Enligt assyriska källor finns inget erkännande av assyrierna i utkastet. Det har fått assyriska aktivister att reagera på sociala medier där många pekar ut de assyriska partierna i landet för att ha misslyckats politiskt. Indignationen riktar sig också mot Ryssland som man menar känner till assyrierna väldigt väl och som en kristen nation borde vara mer mån om att inkludera assyrierna.

Förhandlingarna om en slutgiltig fred och ny konstitution för Syrien har dock bara börjat och det slutgiltiga förslaget kan se annorlunda ut även för assyriernas del.