Assyriska Riksförbundets tillfälliga kommitté för assyrierna i Syrien fortsätter sitt arbete. I dagarna går ett gemensamt brev ut till samtliga medlemsorganisationer.
– Den största utmaningen är att koordinera hjälpinsatserna, säger Tony Meshko, vice ordförande i Förbundet och som leder kommittéens arbete.

Assyriska Riksförbundet fortsätter sitt arbete för de utsatta assyrierna i Syrien enligt de kriterier som organisationen satt upp.  

– Vi har nått våra två första mål: att bilda en kommitté som ska sköta arbetet och sedan att komma överens med Assyrier Utan Gränser om samarbete gällande insamling och distribution av hjälpen. Nu går vi vidare mot det tredje målet som är att samla in pengar, berättar Tony Meshko som ansvarar för frågan. 

I dagarna går ett gemensamt utskick från Förbundet och Assyrier Utan Gränser ut till alla organisationer som är anslutna till ARS. Syftet är att få så många som möjligt att bidra. Hjälpen går i första hand till assyrier i Khabur/Hassake, Qamishly och assyriska byar runtom Qamishly. Förbundet utgår från att konflikten i Syrien kommer att pågå en längre tid och arbetet planeras utifrån den premissen. Samtidigt arbetar kommittéen med att öka koordination mellan många olika aktörer.

– Den största utmaningen är att koordinera alla inblandade. Det gäller alla assyriska organisationer i Sverige och ute i Europa. Sedan är det också viktigt att assyrierna i Syrien förstår vikten av att vara koordinerade och ha en enda ledning. Det är av största vikt, inte bara för att hjälpen ska nå fram och distribueras på ett säkert och bra sätt utan även för att de själva bättre ska kunna skydda sig mot eventuella attacker. Den bild vi har just nu är att assyrierna i Syrien inte är koordinerade och det är något vi arbetar med, informerar Tony Meshko.