EU har gjort klart att, oavsett utgången av rättegången mot S:t Gabriel klostret, man kommer att följa hur assyriernas rättigheter i området efterlevs. Detta sade Helena Storm, förste sekreterare vid svenska ambassaden i Turkiet, som under rättegången representerade hela EU.

Det var en upprörd åklagare som mötte Simon Barmano, Assyriska riksförbundets ombud vid rättegången, och de andra som åkt till Turkiet för att övervaka rättegången mot klostret.

– Åklagaren visade tydligt att han var trött på oss och på att vi hade bemödat oss med att åka från olika länder för en sån liten sak. Han tyckte att vi förstorade hela frågan med konfiskeringen, berättar Barmano direkt från Turkiet.

Det gavs heller ingen förklaring till varför domstolen väljer att skjuta upp rättegången. Men Barmano tror att man gör detta i ett försök att trötta ut de utländska representanter som vill övervaka rättegången.

– Det här är andra gången det skjuter upp rättegången. Jag antar att de är chockade över den uppmärksamhet frågan har fått i hela Europa och de vet nu att de som EU-kandidater har ögonen på sig. Man vill helt enkelt slippa uppmärksamheten och hoppas att intresset minskar ju fler gånger man skjuter upp, förklarar Barmano.

Mötet med guvernören i Mardin fick också en positiv utgång. Där spelade Helena Storm en viktig roll när hon framförde ett viktigt budskap till guvernören och hela turkiska rättsystemet.

– Hon sade klart och tydligt att EU, oavsett utgången av denna rättegång kommer att följa hur assyriernas rättigheter i området efterlevs. Det märktes att uttalandet hade en viss effekt på guvernören, berättar Barmano.

Det är intressant att Turkiet driver denna fråga när landet i dagarna blev dömt, i Europadomstolen, att återlämna två konfiskerade grekisk-ortodoxa byggnader eller betala 800 000 euro i böter.

Sista ordet i denna fråga är långt ifrån sagt. Turkisk domstol kan välja att skjuta upp rättegången oändligt antal gånger, lika många gånger kommer assyriska representanter och engagerade politiker att vara på plats för att se till att rättvisan segrar.

Läs Hujådås kompletta rapport från rättegångsdagen 19 december i PDF-filen här nedan.