Bybor i sydöstra Turkiet har funnit vad som tros vara kvarlevorna från assyriska och armeniska offer för folkmorden mot assyrier, greker och armenier under första världskriget. Människorna i byn Xirabebaba fann kvarlevorna när dom var i färd med att gräva en ny grav.

Enligt Panarmenian network har turkisk polis försökt att få byborna hålla tyst om den nyfunna massgraven genom att hota med repressalier. Turkiet förnekar än idag all skuld för mördandet av flera miljoner kristna assyriska, grekiska och armeniska människor under perioden 1914-1924.

Enligt historieprofessorn David Gaunt från Södertörns högskola tillhör skeletten som hittats troligtvis de 120 assyriska och 150 armeniska män som fördes bort från byn Dara och avrättades den 14 juni 1915. Men helt säker kan han inte vara eftersom det finns uppgifter om flera massakrer i samma område. Många av kranierna bär vittne om kraftigt våld mot huvudet, säger han och tillägger:

– Avgörande för vilken massaker som detta kan vara är en undersökning av kropparna – utgörs de bara av vuxna män, eller finns det personer av både kön och alla åldrar? Finns det kläder eller andra persedlar som kan hjälpa till med identifikation?

Ett liknande fynd av en assyrisk massgrav inträffade för några år sedan i staden Urmia i dagens Iran. När en kaldeisk kyrka skulle renoveras fann man kvarlevor från cirka 5000 personer under jorden, även dom offer för folkmordet.

Fotnot: Urmia är ett assyriskt ord som betyder vattenstaden.