På initiativ av den assyriska tidskriften Funoyo hölls ett möte i EU-parlamentet i Bryssel onsdagen den 29 november 2006. På inbjudan av Mechthild Rothe, som representerar SPD, socialdemokratiska partiet i Tyskland, hade en officiell församling blivit utsedd, där andra medlemmar av Europaparlamentet deltog.

Delegater i den blandade parlamentariska kommittén EU-Turkiet, liksom Cem Özdemir (De gröna, Tyskland), Vural Öger (SPD, socialdemokratiska partiet Tyskland), Hannes Swoboda (SPÖ, socialdemokratiska partiet Österrike) och Jan Marinus Wiersma (PVDA, arbetarpartiet Nederländerna), deltog också.

Den assyriska delegationen representerades av Sait Demir (ZAVD, Assyriska Riksförbundet i Tyskland och Centraleuropa), Nicme Seven (AJM, Assyriska ungdomsfederationen i Centraleuropa), Sabri Atman (Seyfo Centret, Institut för folkmordstudier), Nuri Ayaz (Funoyo, assyrisk tidskrift) och Kuryo Meytap (Funoyo, assyrisk tidskrift).

Under mottot EU-Turkiet och assyrierna diskuterades assyriernas läge både i diasporan och speciellt i Turkiet. Vid det här tillfället pekade församlingen ut de nuvarande förhållandena och reformprocessens sega fortskridande, vad gäller reformerna i samband med Turkiets förhandlingar om EU tillträde. Attacker på assyrier under de senaste månaderna, rätten till ägande av privat egendom och andra svårigheter diskuterades också.

Före det officiella mötet i EU-parlamentet mötte delegationen också Christos Makridis, huvudadministratör på den Europeiska Kommissionens Turkiet-utvidgningskontor, för att prata om den av kommissionen tidigare publicerade rapporten och om assyriernas roll. Under den kommande veckan kommer han att besöka ett möte i Turkiet för att träffa turkiska ministrar och diskutera landets utveckling. Hans arbete fokuserar speciellt på förbättringen av mänskliga rättigheter, utbildning och säkerhet inom den turkiska republiken.