Åtta har dött och fyrtio är bekräftat smittade i den assyrisk-ortodoxa församlingen i Hallonbergen.

Åtta äldre församlingsmedlemmar har mist livet efter att ha drabbats av Coronoviruset och enligt svenska medier har fyrtio andra ur samma församling bekräftats smittade. Med stor sannolikhet finns fler smittade bland de anhöriga till de bekräftat smittade.

Enligt källor från kyrkan tog smittan fart efter att en person som var smittad närvarade under en ceremoni i kyrkan. Ledningarna för den assyrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige har beslutat att hålla kyrkorna stängda sedan slutet av mars månad.

Den assyrisk-ortodoxa S:t Petrus i Hallonbergen är den största assyriska församlingen norr om Stockholm.