På fredag den 22:a april invigs Assyriska konfederationen i Europa i EU-parlamentet i Bryssel.

På fredagen invigs Assyrian Confederation of Europe (ACE) i Europa parlamentet i Bryssel. Invigningen kommer efter mer än ett års arbete av förberedelser och förankring.

ACE består av Assyriska riksförbund i Europa och är tänkt att bli det förenande organet på EU-nivå. Assyriska riksförbundet i Sverige har spelat en nyckelroll i att göra konfederationen till verklighet.

Genom Assyriska konfederationen i Europa får de assyriska riksförbunden och organisationerna en plattform för en gemensam röst inför de olika EU-organen och andra internationella organisationer baserade i Bryssel.

Från Sverige närvarar flera representanter för riksförbundet på plats i Bryssel.

Invigningen äger rum 12:00-13:00 på fredagen och sänds live av Assyria TV.