USA-födda biskopen Awa Royel har utsetts till ny patriark för Österns Assyriska Kyrka.

Synoden för Österns Assyriska Kyrka valde under onsdagen Mar Awa Royel till ny patriark att efterträda Mar Gewargis III Sliwa, som hade aviserat sin avgång redan i februari 2020 till följd av hans hälsotillstånd. På grund av pandemin kunde kyrkans synod bestående av 15 biskopar hållas först nu i Erbil i det Irakockuperade Assyrien.

Mar Awa Royel blir den 122:a patriarken för kyrkan som räknar sin etablering till mitten av det första århundradet efter Kristus. Den USA-födda Royel blir även historisk i avseendet att han är den första patriarken för en assyrisk kyrka som är född och uppväxt utanför Assyrien och Mellanöstern. Den nya patriarken växte upp i Chicago men har sedan flera år varit baserad i Modesto, Kalifornien som biskop för assyrierna i delstaten. Han har även sedan 2015 tjänstgjort som sekreterare för kyrkans synod.

Med sina 44 år blir Mar Awa Royel den yngsta assyriska patriarken bland de nuvarande patriarkerna. Han har studerat österländsk liturgi vid Pontificio Istituo Orientale i Rom samt teologi vid det privata kristna Loyola University i Chicago.

Den nya patriarken betraktas som frispråkig och han har många gånger interagerat och uttalat sig om olika aktuella kyrkliga och politiska frågor, inte minst via sin Facebook-profil. Han intervjuades nyligen av Assyria TV om synoden och valet av ny patriark.