Ledaren för Assyrian Democratic Party, Ninos Isho säger i en intervju i Assyria TV att samtliga assyriska grupper vägrar samarbeta med kurdiska partier så länge dessa inte vill acceptera riktig maktfördelning.

Ninos Isho är ledare för Assyrian Democratic Party, ADP som har sitt fäste i Khabour-området i östra Syrien. I en intervju i Assyria-TV kritiserar Isho det kurdiska partiet PYD och dess assyriska medlöpare Dawronoye-gruppen.  

– Det är inte logiskt att kurderna som utgör 30 procent i Gozarto ska styra över assyrier och araber som utgör 70 procent, berättade han i intervjun: ”Vi har haft löpande förhandlingar med de kurdiska ledarna men vi har inte kunnat komma överens. Vi accepterar inte ett upplägg där assyrier och araber inte deltar i det riktiga beslutsfattandet.”

ADP:s ledare uttryckte kritik mot Dawronoye-gruppen som arbetar under namnet ”Syriac Union Party (SUP) i Syrien.  

– Vi tycker att det är tråkigt att Dawronoye-gruppen ensam anslutit sig till det kurdiska projektet bara två, tre dagar efter att alla assyriska grupper öppet deklarerat att man vill ha riktig maktfördelning mellan assyrier, araber och kurder, säger Isho elva minuter in i intervjun.

Genom sitt agerande undergräver Dawronoye-gruppen assyriernas möjligheter att tvinga PYD att acceptera riktig maktfördelning mellan kurder, assyrier och araber såsom ADP och alla andra assyriska grupper vill. 

Ninos Isho uppmärksammade det faktum att Inte ens alla kurdiska grupper står bakom PKK-projekt att bilda ett kurdiskt område i Gozarto. Bland araberna är det endast några enskilda individer som har gett stöd till PYD. Bland assyrierna är det endast Dawronoye-gruppen. Isho informerar om att till och med assyrisk katolska biskopen och österns assyriska kyrkas biskop i Gozarto har öppet kritiserat det kurdiska försöket att ta över området.  

Assyriska Riksförbundet har tidigare varnat sina medlemmar för Dawronoye-gruppen som använder tvivelaktiga metoder och vilseledande propaganda i sitt arbete. Den slutna gruppen står anklagad för att bland annat ha utnyttjat organisationen Sutoro:s namn i syfte att samla in pengar och för att ha förfalskat ARS namn i ett dokument som man lämnat in till turkiska myndigheter år 2012.