Den ungerska regeringen har donerat en byggnad i Budapest till Assyrisk-ortodoxa kyrkan att användas som ett religiöst center.

Den 16 december överlämnade den ungerska premiärministern Viktor Orban nycklarna till en byggnad i den ungerska huvudstaden till den Assyrisk-ortodoxa kyrkan.

Byggnaden som tidigare tillhörde en kommunistisk ledare har renoverats och överlåtits som gåva till den assyriska kyrkan att användas som dess religiösa center under 50 år.

Byggnaden som överlåtits till Assyrisk-ortodoxa kyrkan i Budapest.

Orbans regering har spenderat flera miljoner euro på bistånd till olika kyrkor i Mellanöstern och donationen av ett center i Ungern tycks vara en del i strategin att ta över rollen som beskyddare av de kristna i Mellanöstern, en roll som historiskt sett har antagits av Frankrike. Ungerns konservativa regering har även sedan flera år ett statsråd med den formella uppgiften att hjälpa utsatta kristna under titeln ”Hungary Helps”.

Den assyriska communityn i Ungern består av endast ett fåtal familjer, de flesta nyanlända från krigets Syrien de senaste åren och det är därför oklart på vilket sett byggnaden i Budapest kommer att fungera som ett religiöst center.

I stora delar av EU är Viktor Orban kontroversiell och hans regeringspolitik har skapat en utdragen diplomatisk kris i unionen.