Assyrian Confederation of Europe bjuder in till ett digitalt seminarium för att diskutera utmaningar och möjligheter med assyrisk organisering i Europa

Den 28 mars kan man delta i ett seminarium på engelska där frågan om den assyriska diasporans villkor i Europa problematiseras. Bland annat kommer seminariet att problematisera varför det dröjde flera decennier innan ett organ på EU-nivå etablerades och varför ACE har mött motstånd från olika håll, samt vad assyrierna har att vinna på en ökad grad av organisering på europeisk nivå.

Det finns ingen tillförlitlig statisk över antalet assyrier i EU men många bedömare menar att antalet har passerat en halv miljon och kan vara närmare sjuhundratusen. Ökningen beror främst på utvandringen från Assyrien under den senaste tiden men även barnafödande. Det är endast en tidsfråga innan diasporagruppen kan betraktas ha runt en miljon medlemmar. Den assyriska diasporan kan därmed redan idag vara lika stor eller större än den armeniska diasporan i EU och ligger inte långt efter den judiska diasporan som uppskattas till strax över en miljon individer.

Trots sitt växande antal och femtio års etablering var det först 2016 som ett organ bildades för att formellt knyta ihop de olika nationella förbunden i de olika europeiska länderna.

Det dröjde dock inte länge innan olika aktörer satte igång ett drev mot den nybildade konfederationen och fortsätter att på olika sätt motarbeta dess fortsatta etablering. Hujådå har i olika artiklar belyst denna problematik och det nätverk kring Abdulmesih Barabraham, formell rådgivare åt Assyriska riksförbundet i Tyskland, som leder försöken att destabilisera konfederationen.


Organising the Assyrian European communityChallenges, possibilities and past experiences

Söndag 28 mars kl: 14:00 – 16:00

Det går att anmäla sig till seminariet här. Deltagandet är kostnadsfritt.