Koalitionen av alla assyriska partier i Irak ser ut att fungera. Snart har det gått ett år sedan alla parter kom överens om att bilda en gemensam front. Sedan en tid tillbaka reser en arbetsgrupp ur koalitionen runt för att samla stöd.

En kort tid efter kyrkomassakern i Baghdad i oktober 2010 där 52 assyrier mördades bestämde sig tretton olika assyriska partier i Irak för att försöka samarbeta. Situationen hade blivit ohållbar och massakern gav alla en känsla av sammhörighet.

 Koalitionen som bildades fungerar än idag, lite mindre än ett år efter dess grundande. Huvudkravet är att Nineveslätten får provinsstatus, i praktiken ett eget administrativt område där majoriteten utgörs av assyrier och yezidier.

 Det är unikt i assyriernas moderna historia i Irak att de olika fraktionerna samlar sig och för fram gemensamma krav. Även om resultaten av samarbetet ännu inte syns så är det rimligt att anta att samarbetet kommer att spela en positiv roll den närmaste tiden. 

En av koalitionens utmaningar är nu att samla även alla organisationer i diasporan bakom kravet på Nineveslätten. Därför reser en grupp ur koalitionen just nu runt i USA för möten med olika aktörer. Stödet verkar vara självklart, även från kyrkligt håll.

 – Vi stödjer er i det ni vill åstadkomma oavsett vad det är så länge det tjänar vårt folks intresse, citeras kaldeiske biskopen Ibrahim Ibrahim ha sagt under sitt möte med koalitionsgruppen i Michigan nyligen.

 – Kyrkan bör inte blanda sig in i politiken utan lämna den till er politiker, fortsatte biskopen som även uttalade välsignelser över koalitionen och dess mål.