Ashurbanipalskolan i Nineveslätten ser ut att ha extremt studiemotiverade elever. Alla sjätteklassare för läsåret 2010-2011 klarade studierna galant.

Ashurbanipal är namnet på den assyriska kung som ordnade världens första systematiska bibliotek cirka 650 år före Kristus i staden Nineve. Nu, över 2600 år senare finns en skola tillägnat kungen några tiotals kilometer från Nineve. 

Ashurbanipal skolan bildades 2004 efter Saddams fall i staden Baghdede som bebos nästan helt uteslutande av assyrier. Grundskolan lär ut de flesta ämnen på assyriska . Skolans sjätteklassare har avslutat skolåret med utmärkta betyg. Eleven Ohan Louis fick högst betyg med 98 av hundra poäng.

Skolans rektor, Noel Jamil, förklarade för zowaa.org att framgången bygger på ett nära samarbete mellan skolan och föräldrarna.

Det finns mellan 30-40 assyriska grundskolor i norra Irak och en gymnasieskola. För en tid sedan gav irakiska ministeriet för högre utbildning tillstånd för etableringen av ett universitet i Nineveslätten efter flera års lobby-arbete av assyriska grupper i Irak.