Det irakiska parlamentet antog i början av veckan en lag som gör det assyriska språket till ett av tre officiella språk i landet.

Den nya lagen antogs den sjunde januari och innebär att det assyriska språket får en officiell status som arabiska och kurdiska i Irak. Enligt lagtexten måste lokala myndigheter där talare av assyriska är i majoritet erbjuda dokument och andra tjänster även på assyriska. I kommuner eller provinser där assyrisktalande inte är i majoritet avgörs användningen av assyriskan genom en lokal omröstning. Kommunen eller provinsen kan alltså låta sina invånare rösta om de vill tillåta att assyriska blir ett officiellt språk. 

Beslutet kommer nästan ett decenium efter att assyriska grupper ledda av Assyriska Demokratiska Rörelsen, i folkmun känt som Zowaa, lyckades få in kravet i den provisoriska irakiska grundlagen efter den amerikanska invasionen. Det tog alltså cirka tio år att omvandla rättigheten i konstitutionen till en gällande lag.

Assyriska företrädare uttryckte under veckan glädje över beslutet i irakisk media och uttryckte hopp för att den nya lagen kommer att stärka det assyriska språket i Irak.

Irak är därmed den första statsbildningen inom Assyrien som ger språket en officiell status.

Tidigare under januari beslutade det irakiska utbildningsministeriet att assyrier ska få större möjligheter att undervisa sitt språk för att öka antalet assyrisktalande.