Med anledning av nedskärningarna av SR:s radioprogram Qolo skriver de assyriska förbunden en protestskrivelse till SR:s ledning om hur viktig roll som Qolo har spelat och fortfarande spelar och uppmanar SR att öka sändningarna.

De tre assyriska förbunden i Sverige, Assyriska riksförbundet, Assyriska kvinnoförbundet samt Assyriska ungdomsförbundet har i ett brev daterat 24 september, 2007 till Sveriges Radio (SR) visat sitt missnöje och bekymmer över beslutet att minska sändningstiden för radioprogrammet Qolo.

SR anser att den Assyrisk/syrianska folkgruppen är så pass integrerad i dagens samhälle att de inte behöver mer än en sändning i veckan. Således sänds Qolo från och med 1 september endast på torsdagar och det endast under 30 minuter.

I brevet betonar förbunden att Qolo har till viss del fyllt det tomrum som ett folk utan stat har samtidigt att det är av stor vikt för assyriska ungdomar att behärska och utveckla sitt språk för att på så sätt behärska det svenska språket. Vidare skriver de tre förbunden att en stor majoritet av de irakiska flyktingarna som nyligen anlänt till Sverige är assyrier och Qolo skulle underlätta en introduktion för dessa in i det svenska samhället.

Riksförbunden anser att Qolos existens är ovärderlig för den assyriska gruppen och uppmanar därför sina medlemmar och lokalföreningar att engagera sig i frågan genom att skicka protestbrev till SR:s ledning.