Under ett års tid har Assyriska Kvinnoförbundet – AKF – arbetat med att bygga upp en hemsida som vänder sig i första hand till assyriska kvinnor. Assyrianwomen.com ska upplysa och uppmärksamma frågor och verksamheter som berör assyriska kvinnor.

Vi uppmanar assyriska lokalföreningar att använda sig av vår hemsida, www.assyrianwomen.com, för att nå ut med information om aktiviteter riktade till kvinnor. Du som vill diskutera och lyfta fram frågor som berör kvinnor är välkommen att skriva på vår hemsida. AKF ser gärna att kvinnliga företagare annonserar på hemsidan.

AKF arbetar med att bygga upp ett forum som ska underlätta och främja diskussion och dialog mellan assyriska kvinnor i Sverige och i hela världen. Den kommer förhoppningsvis att bli klar till hösten.

Vi tar tacksamt emot feedback och respons på hemsidan för att kunna göra den ännu bättre och mer tillgänglig för alla assyriska kvinnor. Maila till info@assyrianwomen.com.