Flera assyriska organisationer anordnar gemensamt en minnesstund för den avlidne Ninos Aho under söndagen den 21 juli i Södertälje.

För att hedra Ninos Ahos minne anordnar assyriska organisationer en minnesceremoni enligt nedan:

Tid: söndagen den 21 juli 2013, kl. 15.00

Plats: Assyriska föreningen i Södertälje

Arrangörer:

Seyfo Center i Sverige (SCS)

Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO)

Assyrian Universal Alliance (AUA)

Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)

Kontaktperson: Fehmi Barkarmo

E-postadress: barkarmo@hotmail.com

Mobil: 070-498 29 09