Under helgen träffades representanter från sex EU-länder i Bryssel för att öka koordinationen mellan assyrier i Europa och förbereda bildandet av en gemensam konfederation.

På dagordningen för mötet stod bland annat gemensamma riktlinjer för viktiga frågor, utvecklingen i Assyrien och bildandet av ett gemensamt EU-organ. Frågorna diskuterades av representanter från Assyriska riksförbundet i Sverige, Belgien, Holland, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Representanter från Assyriska riksförbundet i Grekland och representanter från Danmark kunde inte närvara och skickade istället skriftliga lyckönskningar till mötet.

– Det är glädjande att se harmonin och att alla är positivt inställda till att styra upp arbetet på EU-nivå. Det finns närmare en halv miljon assyrier i EU och det är viktigt att göra deras röst hörd i Bryssel, kommenterar Afram Yakoub, ordförande för Assyriska riksförbundet i Sverige.

Mötet beslutade bland annat att de olika riksförbunden ska träffas årligen i Bryssel för att följa upp arbetet.