Efter en begäran av den assyriska ledaren Yonadam Kanna har irakiska inrikesministeriet godkänt att poliser med assyrisk bakgrund får tjänstgöra på Nineveslätten.

Beslutet om förflyttningen berör 101 polismän med assyrisk bakgrund som tjänstgjort på andra orter i Irak. Dessa ska nu placeras permanent på Nineveslätten och ingå i den lokala polisstyrkan.

Inrikesministeriets beslut kom som ett skriftligt svar på begäran av den assyriska parlamentsledamoten Yonadam Kannas som även är ledare för Assyriska Demokratiska Rörelsen (I folkmun Zowaa). På sociala medier hyllades nyheten av assyrier som ytterligare ett viktigt steg för att säkra assyrisk kontroll över Nineveslätten som befriats från ISIS.

Det är i nuläget oklart om beslut om förflyttning av ytterligare polismän med assyrisk bakgrund till Ninevehslätten är på gång. Polismännen som nu ska flytta till Ninevehslätten med sina familjer kommer att bidra till ökad känsla av säkerhet hos en befolkning som inte längre litar på arabisk eller kurdisk militär eller polis efter ISIS.

Det irakiska försvarministeriet förser sedan tidigare den assyriska styrkan Nineveh Plain Protection Units (NPU) med löner, vapen och utrustning. NPU är den enda assyriska styrkan i Irak som är erkänd av den irakiska centralmakten och som har officiellt uppdrag att säkra Ninevehslätten efter befrielsen från ISIS.