Assyriska riksförbunden i Europa representerades gemensamt under ett möte i EU-parlamentet i Bryssel med delegationen för relationer med Irak.

De assyriska riksförbunden i Europa fortsätter att utöka sitt samarbete. Under torsdagen deltog de i ett viktigt möte i EU-parlamentet i Bryssel genom den utsedda representanten Naher Begrigo som framförde den gemensamma hållningen.

Mötet i fråga anordnades av EU-parlamentets delegation för relationer med Irak som leds av britten David Campbell Bannerman.  Detta var delegationens andra möte sedan tillträdet efter EU-parlamentsvalet som hölls tidigare i år. Delegationens uppgift är att utveckla samarbetet mellan EU-parlamentet och Iraks parlamentet med fokus på att hjälpa Irak att inkludera minoriteterna och motverka brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Under mötet poängterade de assyriska riksförbundens representant den etniska utrensningen av assyrierna i Irak och krävde handling, däribland ökad humanitär hjälp och stöd för beväpning och utbildning av en assyrisk styrka. 

– Ett konstruktivt och viktigt möte där den nya delegationen fick tillfälle att höra direkt från de assyriska riksförbunden i EU hur man ser på frågan och vilka krav vi har, kommenterar Naher Begrigo. 

Tidigare i år skickade de assyriska riksförbunden ett gemensamt brev till EU:s ansvariga för utrikesfrågor.