Det har funnits ett behov av att enkelt kunna få en överblick och beställa assyriska verk såsom böcker, filmer och CD-skivor. I takt med utvecklingen har Assyriska riksförbundet mött det behovet och skapat en internetbutik där förbundet tillhandahåller assyriska verk till försäljning – Assyriskabutiken.se.

Assyriskabutiken.se bedrivs i Assyriska riksförbundets regi. Genom webbshopen är man inte längre bunden av kansliets öppettider för att kunna se det befintliga sortimentet eller göra beställningar. Allt sådant sköts enkelt via hemsidan.

Redan tidigare har man kunnat pröva webbshopen, bland annat genom att klicka sig vidare från banners på Hujada.com. Det har varit ett sätt att pröva den tekniska strukturen bakom hemsidan.

– Hittills har det gått bra och inga problem har upptäckts, berättar Gabriel på ARS kansli.

Särskilt har man kunnat notera att intresset för de assyriska verken ökat från personer med annan bakgrund än just assyrisk. Även hanteringen av förfrågningar från läroorganisationer som gör större beställningar av böcker har underlättats genom Assyriskabutiken.se.

Det senaste tillskott i Assyriskabutikens sortiment är den assyriska långfilmen Darbo d´hubo som säljs på DVD. Kärleksdramat har redan hunnit bli en av storsäljarna.

– Förutom läroböcker som säljs i större volymer är det som går åt bäst idag böcker om Seyfo, Assyrisk matbok samt filmerna Darbo d´hubo samt Holo Malke bi malkutho, säger Gabriel på ARS kansli.

För närvarande går det även bra att vända sig direkt till Assyriska Riksförbundets kansli med förfrågningar om böcker och annat material. Målet är dock att försäljningsverksamheten med tiden ska flyttas över till Assyriskabutiken.se för att få en bättre helhetsbild.

För den som är intresserad av andra varor, exempelvis kläder eller accessoarer knutna till Assyriska FF rekommenderas fotbollsklubbens webbshop varmt.