Dans och musik inledde återuppbyggnaden av den största assyriska staden på Nineveslätten.

Under tisdag 2 maj hölls en ceremoni i Baghdede som är den största staden på Nineveslätten för att markera att dess invånare nu börjar bygga staden på nytt. Flera hundra invånare hade samlats under beskydd av Nineveh Plain Protection Units (NPU) för att dansa och uttrycka sin glädje över att ett nytt kapitel för staden inleds.

Baghdedes invånare flydde sina hem i panik när ISIS närmade sig från Mosul sommaren 2014. Panik och desperation utbröt när över femtio tusen människor försökte sätta sig i säkerhet efter att kurdiska peshmerga i all tysthet lämnat sina positioner utan strid och lämnat den civila befolkningen åt sitt öde.

Innan ISIS var Baghdede en välmående och välutvecklad stad samt unik i Irak och hela Mellanöstern då den var nästan uteslutande bebodd av assyrier.

Iraks parlament godkände tidigare i år att Nineveslätten klassas som särskilt katastrofområde vilket bör berättiga till medel för återuppbyggnad. Något stöd för återuppbyggnaden från den irakiska staten har dock inte kommit än.

Många familjer från Baghdede väntar på att deras barn ska avsluta sin skoltermin innan de flyttar tillbaka till sin hemstad från andra delar av Irak. Därför väntas staden återkomma till sitt normala tillstånd först under sommaren.