Kurdiska nationalister har vandaliserat flera assyriska Wikipedia-sidor i en koordinerad attack.

Inför minnesdagen för det assyriska folkmordet den 24 april gick misstänkt kurdiska nationalister till attack mot flera assyriska sidor på Wikipedia.

En person som själv är redaktör för assyriska Wikipedia-sidor uppger för Assyria-TV att vandalerna har tagit bort innehåll, raderat sidor och även tagit bort assyriska namn för vissa sidor samt ändrat beskrivningen för flera byar från ”Assyrian village” till ”Kurdish village”.

”Jag är själv en Wikipedia-editor men jag har aldrig sett något liknande, att man försöker radera ut den digitala informationen om ett folk. Och speciellt till minnesdagen för Seyfo. Det är helt förkastligt”, uppger personen till Assyria TV.

  På forumet Reddit diskuterar assyriska Wikipedia-redaktörer attacken och stöttar varandra för att återställa sidorna och förhindra fler attacker.

Många av sidorna vars information förvanskades fanns arkiverade och har återställts av den assyriska Wikipedia-communityn.

”Jag hoppas att fler assyrier får vetskap om vad som här och engagerar sig samt förbättrar assyriska sidor på Wikipedia, speciellt då Wikipedia är en så viktig informationsdatabas för hela internet”, uppger källan till Assyria TV.