Uttalandet från vita huset utelämnar assyrier helt.

USA:s president Joe Biden har erkänt folkmordet 1915 i ett skriftligt uttalande från vita huset idag på minnesdagen. Reaktionen från Assyriska Riksförbundet i Sverige är blandad.

”Vi välkomnar att USA nu erkänner folkmordet som det historiska faktum det är men är djupt besvikna över att assyrier utelämnats helt i erkännandet. Återigen osynliggörs assyrier och assyriskt lidande av de med makt.” säger förbundets ordförande Athurrinna Goria.

Assyriska organisationer har länge klagat på att armeniska organisationer försöker ta patent på folkmordet. Mycket talar nu för att uttalandet från vita huset bekräftar att när det väl kommer till kritan så ser armeniska organisationer till att frågan framställs endast som armenisk. Det är nämligen osannolikt att vita huset inte har haft dialog med armeniska företrädare i USA och den armeniska staten inför utfärdandet av uttalandet.

”En vacker dag kommer man att se detta för vad det är, en fruktansvärd maktordning där folkgrupper med egna nationsstater och därmed mer resurser utgör normen och vars röst hörs och lidande bekräftas, medan statslösa folkgrupper osynliggörs helt.” säger Goria och tillägger: ”Vi kan inte betrakta detta som ett erkännande av det assyriska folkmordet om vi inte nämns. Vi hoppas på att vita huset kommer att rätta till detta misstag framöver.”

Folkmordet av assyrier har länge hamnat i skuggan av det armeniska trots att även assyrier mördades från dag ett. Forskare har även lagt fram att assyrierna led större förluster sett till andel av den egna befolkningen som blev mördad jämfört med armenier. Trots det har assyriernas lidande osynliggjorts många gånger på olika sätt.