Rättegången mot det assyriska S:t Gabrielklostret i Assyrien (sydöstra Turkiet) som skulle hållas den 16 januari i år sköts upp på nytt har klostrets stiftelse meddelat Hujådå.

Även den här gången handlade rättegången om muren – som går runt klostret – strider mot ägarförhållanden av marken eller inte. Det är uppenbart att den turkiska staten vill hitta en anledning för att bötfälla klostret. Nytt rättegångsdatum är satt till den 6:e mars 2013. Den 15:e februari 2013 kommer turkiska myndigheter att ännu en gång granska dragningen av klostermuren.

Den 13:e juni 2012ogiltigförklarade högsta domstolen i Ankara ett tidigare beslut av domstolen i Midyat och dömde att S:t Gabrielklostrets mark tillhör den turkiska staten. Nu har samma domstol återremitterat ärendet till lokala domstolen i Midyat för beslut i ärendet. Datum för rättegången blir den 28 januari 2013. Om domstolen i Midyat inte tvingas av politiska krafter kommer de inte att ändra sitt tidigare beslut. Den bedömningen gör flera insatta assyrier både i Turkiet och i Sverige. 

Det verkar som om hela rättegångsprocessen mot det assyriska klostret kommer att påbörjas på nytt. Den enda logiska slutsatsen är att den turkiska staten försöker förhala och fördröja assyriernas planer på att föra ärendet till EU-domstolen för mänskliga rättigheter. 

Simon Barmano